• Nowy
Biotyczne i abiotyczne zasoby Pomorza Środkowego. Tom 2
search
  • Biotyczne i abiotyczne zasoby Pomorza Środkowego. Tom 2
  • Biotyczne i abiotyczne zasoby Pomorza Środkowego. Tom 2

Biotyczne i abiotyczne zasoby Pomorza Środkowego. Tom 2

63,00 zł
Brutto
Ilość

W niniejszym opracowaniu wieloautorskim pt. "Biotyczne i abiotyczne zasoby Pomorza Środkowego. Wpływ antropopresji na funkcjonowanie ekosystemów (t. II)" badacze i eksperci z różnych dziedzin nauk  przyrodniczych przedstawiają analizę tych zasobów, ukazując ich znaczenie dla ekosystemów oraz potencjał gospodarczy. Opracowanie to dostarcza interdyscyplinarnego wglądu w różnorodność zasobów naturalnych Pomorza. Uwzględniając zarówno aspekty biotyczne, jak i abiotyczne, publikacja ta pomaga w pełnym zrozumieniu ekosystemu regionu.

Część poświęcona zasobom biotycznym opisuje florę i faunę regionu, w tym gatunki roślin i zwierząt, które są kluczowe dla zachowania bioróżnorodności. Część dotycząca zasobów abiotycznych koncentruje się na  hydrologicznych oraz klimatycznych aspektach Pomorza Środkowego. Niniejsza publikacja stanowi nie tylko kompendium wiedzy o zasobach naturalnych Pomorza Środkowego, ale również dostarcza informacji na temat różnych aspektów medycznych chorób cywilizacyjnych. Jest skierowana do naukowców, studentów, doktorantów oraz wszystkich zainteresowanych środowiskiem naturalnym tego unikalnego regionu. (tekst z okładki)

Spis treści:

Anna Jarosiewicz, Katarzyna Bigus
JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – ZANIECZYSZCZENIA PYŁOWE I BENZO(a)PIREN 5
Air quality in Pomeranian Voivodeship – particular matter
and benzo(a)pyrene pollutants

Katarzyna Bigus, Anna Jarosiewicz
ODPADY MORSKIE JAKO CORAZ POWSZECHNIEJSZY PROBLEM PIASZCZYSTYCH PLAŻ 17
Marine litter as an increasingly common problem of sandy beaches

Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan, Zbigniew Osadowski, Magdalena Piekutowska
NIEZNANE ZBIORY ROŚLIN NACZYNIOWYCH Z DOLNEGO ŚLĄSKA W HERBARIUM SLUPENSIS. CZĘŚĆ I 33
Unknown vascular plants collections from Lower Silesia in the Herbarium Slupensis. Part I

Zbigniew Sobisz, Zbigniew Osadowski, Oliwia Firlong-Lauda, Robert Bogacz
FLORA NACZYNIOWA PORTU W USTCE W OSTATNICH 50 LATACH 59
Vascular flora of the port in Ustka in the last 50 years

Adam Wojciechowski
MORSKA I SŁODKOWODNA FAUNA BEZKRĘGOWA Z HOLOCEŃSKICH OSADÓW SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO  97
Marine and freshwater invertebrate fauna from the holocene sediments of the Słowiński National Park

Rajmund Skowron, Pavel Kirvel, Artur Zieliński, Adam Choiński, Ivan Kirvel
TENDENCJE ZMIAN TEMPERATURY WODY I ZLODZENIA JEZIOR NA POJEZIERZU POMORSKIM W WARUNKACH OCIEPLAJĄCEGO SIĘ

KLIMATU 113
Trends of change in temperature and iacing of lakes in the Pomeranian Lake in the conditions of a warming climate

Oleg Aleksandrowicz, Krzysztof Sućko
BIEGACZOWATE (COLEOPTERA, CARABIDAE) PARKU KRAJOBRAZOWEGO „DOLINA SŁUPI” 141
Groud Beetles (Coleoptera, Carabidae) of the Landscape Park „Słupia Valley”

Volodimir Sarabejev, Mykola Ovcharenko
EUKARYOTIC SYMBIONTS OF NATIVE AND NON-NATIVE GAMMARIDS (CRUSTACEA: AMPHIPODA:  GAMMAROIDEA) INHABITING

POMERANIAN COASTAL WATERS OF POLAND 195

Sebastian Szmyjda, Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk
MECHANIZMY KARBONYLACJI BIAŁEK W PRZEBIEGU CUKRZYCY 215
Mechanisms of protein carbonylation in diabetes

Nataniel Stefanowski, Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk
ERYTROCYTY JAKO MODEL W ANALIZIE TOKSYCZNOŚCI KSENOBIOTYKÓW 233
Erythrocytes as a model in toxicity analysis of xenobiotics

Natalia Kurhaluk, Paulina Gralak, Halina Tkaczenko
OPINIA RESPONDENTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W RÓŻNYM WIEKU NA TEMAT WYBRANYCH ZAGADNIEŃ ETYCZNO-PRAWNYCH

ZWIĄZANYCH Z TRANSPLANTACJĄ  251
Opinions on selected ethical and legal issues related to transplantation among respondents of different ages from the Pomeranian Voivodeship

Halina Tkaczenko, Olha Kasiyan, Svitlana Yurchenko, Natalia Kurhaluk
LEUKAEMIA INCIDENCE IN POLAND: A TEN-YEAR FOLLOW-UP STUDY 293

Joanna Katafiasz, Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk
AUTOIMMUNOLOGICZNE ZAPALENIE TARCZYCY TYPU HASHIMOTO: PATOGENEZA, SYMPTOMATOLOGIA, DIAGNOSTYKA I ZACHOROWALNOŚĆ 323
Autoimmune Hashimoto’s thyroiditis: pathogenesis, symptomatology, diagnosis and morbidity

Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk
SEZONOWE ZMIANY WSKAŹNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH U KONI Z REGIONU POMORZA BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKREACYJNYCH
JAZDACH KONNYCH 341
Seasonal changes in hematological parameters of horses in the Pomeranian region participating in recreational riding

LITERATURA 379
REFERENCES

1021

Opis

Tytuł
Biotyczne i abiotyczne zasoby Pomorza Środkowego t. 2
Autor
red. Anna Jarosiewicz, Halina Tkaczenko
Rok wydania
2024
Liczba stron
481
Format
B5
Okładka
twarda
ISBN
978-83-7467-395-2

Zobacz także