• Розпродано
Miejska sieć osadnicza regionu nadmorskiego
search
  • Miejska sieć osadnicza regionu nadmorskiego

Miejska sieć osadnicza regionu nadmorskiego

31,50 zł
з податком
Кількість
Розпродано

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE          5
1.1. Polimorfizm pojęcia sieć osadnicza        5
1.1.1. Teoria ośrodków centralnych Christallera      5
1.1.2. Teoria bazy ekonomicznej        6
1.1.3. Sieć osadnicza jako układ linii       7
1.2. Regionalne sieci osadnicze         8
1.3. Cel, przedmiot i zakres pracy         10
1.4. Metody badań i baza źródłowa        16
2. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO-POLITYCZNE ROZWOJU MIEJSKIEJ SIECI OSADNICZEJ REGIONU NADMORSKIEGO     21
2.1. Kształtowanie się sieci miast         21
2.1.1. Pomorze Zachodnie         21
2.1.2. Pomorze Gdańskie         30
2.2. Nowe procesy osadnicze po 1945 r        42
3. UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE ROZWOJU MIAST W REGIONIE NADMORSKIM          56
3.1. Dostępność drogowa          57
3.2. Dostępność kolejowa          63
3.3. Dostępność lotnicza          68
3.4. Dostępność wodna          70
4. DETERMINANTY DEMOGRAFICZNE ROZWOJU MIAST REGIONU NADMORSKIEGO          74
4.1. Ruch naturalny           75
4.1.1. Małżeństwa          75
4.1.2. Przyrost naturalny         78
4.2. Migracje ludności          83
4.2.1. Obrót migracyjny         83
4.2.2. Zmiany w kierunkach przemieszczeń      90
4.3. Typy migracyjne miast          93
4.4. Typy rozwoju demograficznego według J.W. Webba     98
5. PRZEMIANY URBANIZACYJNE I STRUKTURA MIEJSKIEJ SIECI OSADNICZEJ REGIONU NADMORSKIEGO       104
5.1. Liczba i rozmieszczenie miast        104
5.1.1. Uwarunkowania przyrodnicze rozmieszczenia miast    109
5.1.2. Układy regionalne w strukturze przestrzennej regionu nadmorskiego  120
5.2. Struktura wielkościowa miast         126
5.2.1. Miasta małe          126
5.2.2. Miasta średniej wielkości        133
5.2.3. Miasta duże          135
5.3. Dynamika zmian ludnościowych miast       137
5.4. Poziom urbanizacji          139
6. PRZEKSZTAŁCENIA UKŁADU HIERARCHICZNEGO I KONCENTRACJA MIAST W REGIONIE NADMORSKIM       143
6.1. Rozkład miast według reguły kolejności-wielkości G.Z. Zipfa    143
6.2. Typy rangowe miast          147
6.3. Miejsce miast regionu nadmorskiego w krajowej hierarchii ośrodków   153
6.4. Gęstość miast           155
6.5. Przeobrażenia koncentracji miast i ludności miejskiej     158
6.6. Analiza odległości miast         162
7. POWIĄZANIA WYBRANYCH MIAST REGIONU NADMORSKIEGO W ZAKRESIE DOJAZDÓW DO PRACY        172
7.1. Główne ośrodki dojazdów do pracy        172
7.2. Przestrzenny zasięg oddziaływania wybranych miast i kierunki dojazdów do pracy 180
UWAGI KOŃCOWE          196
LITERATURA           203
Summary            219

Характеристики

Tytuł
Miejska sieć osadnicza regionu nadmorskiego
Autor
Iwona Jażewicz
Rok wydania
2013
Liczba stron
231
Format
A5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-084-5