Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego...
search
  • Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego...

Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego...

36,75 zł
з податком
Кількість

Podstawą do zebrania opinii były pilotażowe badania ankietowe przeprowadzone w latach 2011-2012. Próbę losową stanowili stali mieszkańcy miast i gmin powiatu słupskiego. Anonimowa ankieta zawierała 46 grup rozbudowanych pytań dotyczących ukształtowania powierzchni terenu (formy antropogeniczne), powietrza atmosferycznego, hałasu, wód powierzchniowych i podziemnych, innych czynników negatywnie oddziałujących na środowisko, przyrody ożywionej. Pytano także o formy ochrony, działalność władz samorządowych na rzecz ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną w szkołach. Średnia wielkość próby wyniosła 100, przy rozpiętości liczbowej 80-210 respondentów.
Rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów na styku społeczeństwo–środowisko uzależnione zostaje od wielu czynników. Jednak nie ulega wątpliwości, iż w szczególności postęp ten jest warunkowany transferem wyników badań naukowych na poziom edukacji społeczeństwa i poziomy decyzyjne. Wspólne uświadomienie zagrożeń i konieczność ich eliminacji, na tyle, na ile pozwala najnowsza wiedza i możliwości techniczno-finansowe, powinny pozostać na trwałe w polu widzenia społeczności lokalnych i samorządów w celu odbudowy „świadomości zależności”. Emerson R. (1950) twierdził, że „poglądy społeczeństwa na przyrodę mają decydujący wpływ na jego instytucje” (Ze Wstępu).

615

Характеристики

Tytuł
Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego...
Autor
A. Flis, R.J. Klimko, A. Wiśniewska
Rok wydania
2014
Liczba stron
174
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-227-6