Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur
search
  • Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur

Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur

0,00 zł
з податком
Кількість

S P I S T R E Ś C I

Słowo wstępne         5

ROZDZIAŁ I – ZWIĄZKI HISTORYCZNOLITERACKIE ROSJI W PROCESIE INTEGRACJI KULTUROWEJ EUROPY   9
HALINA MAZUREK, Mit Zachodu w nowej dramaturgii rosyjskiej   11
ZYGMUNT ZBYROWSKI, Szekspirowski świat Borysa Pasternaka   18
IRINA FEDORCZUK, Эмигрантские лиры Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой  25
TADEUSZ SUCHARSKI, Profesor Miłosz i literatura rosyjska. Refleksje nad tomem esejów Emperor of the Earth       37
JADWIGA GRACLA, Z ducha i inspiracji Zachodu. Kilka uwag o dramacie Nikołaja Jewreinowa Trzej magowie       54
НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА, Особенности пространственной организации «восточной» дилогии Д.С. Мережковского      61
JOLANTA KAZIMIERCZYK, List filozoficzny Piotra Czaadajewa a Listy z Rosji Markiza de Custine’a        69
WITOLD KOŁBUK, Konfrontacja zamiast dialogu – publicystyka rosyjsko-prawosławna XIX wieku o unii cerkiewnej      82
MAGDALENA DĄBROWSKA, Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre i literatura rosyjska przełomu XVIII i XIX wieku      91
НАТАЛЬЯ БЛИЩ, Легенда об А. Блоке в автобиографической рефлексии А. Ремизова        103
JOANNA GETKA, „Na skrzyżowaniu kultur”. Druki typografii bazyliańskich (XVIII w.)  111
MONIKA SIDOR, Obrazy literackie Piotra Stołypina i Mikołaja II w Aleksandra Sołżenicyna narracji o historii. Sierpień Czternastego     124
KATARZYNA ARCISZEWSKA, Nie taki wampir straszny…, czyli parodie motywów wampirycznych w powieściach Christophera Moore’a i Andrieja Bielanina 131
АННА А. СТЕПАНОВА, Образ города-пещеры в одноименном романе Марка Алданова        141
PIOTR GANCARZ, O nadziei wolności i wolności nadziei w literackich świadectwach zniewolenia totalitarnego      152
EWA SADZIŃSKA, Образ Венеции в лирике Александра Кушнера: к истории венецианского текста русской литературы    163
MAGDALENA JASZCZEWSKA, Święty Jan/Iwan Kupała w paremiach polskich i rosyjskich         171
СЕРГЕЙ КОРМИЛОВ, Кому посвящено стихотворение Лермонтова «Великий муж! Здесь нет награды»?      177

ROZDZIAŁ II – KONTEKSTY FUNKCJONALNO-PRAGMATYCZNE
WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA ROSYJSKIEGO  183
ŻANNA SŁADKIEWICZ, Речевая агрессия как стилеобразующая доминанта современного сатирико-публицистического дискурса (обзор проблемы)  185
MAŁGORZATA BOREK, Metafory wyrażające smutek w języku rosyjskim i polskim (aspekt lingwistyczny)       197
GRAŻYNA LISOWSKA, Język i kultura – przyczynek do interpretacji pojęć  208
DANUTA GIERCZYŃSKA, Проблемы перевода метафоры на польский язык (на примере романа М. Булгакова Мастер и Маргарита)   219

530

Характеристики

Tytuł
Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur
Autor
red. Jolanta Kazimierczyk, Piotr Gancarz
Rok wydania
2012
Liczba stron
226
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-195-8