Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność
search
  • Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność

Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność

0,00 zł
з податком
Кількість

Wstęp     5

I. HISTORIA     9
Wiktoria Wengerska – „Nacjonalizm oficjalny” a polskie i ukraińskie kwestie w Imperium
Rosyjskim    11
Юрій Чаїнський – Ставлення Англії і Франції щодо союзу Пілсудського-Петлюри в ході польсько-радянської війни  17
Emilian Wiszka – Bugszopy – obóz śmierci. Jeńcy Ukraińskiej Halickiej Armii w Brześciu Litewskim (1919 r.)   26
Юрій Котляр – Польща-Армія УНР – aнтибільшовицьке повстанство: реалії 1919-1923 pр   39
Ігор Ніколаєв – Польське населення в суспільно-політичному житті Півдня України в період становлення тоталітарної системи в 20-х роках ХХ століття (на прикладі Миколаївської області)    45
Микола Шитюк – Польське населення Півдня України в період масових репресій тоталітарного режиму у 20-30-ті роки ХХ століття   50
Grzegorz Skrukwa – Polacy i Ukraińcy wobec morza (do 1939 r.)   57
Robert Kuśnierz – Represje wobec Polaków na Ukrainie podczas Wielkiej Czystki – wiedza i reakcja polskiej dyplomacji   67
Bohdan Halczak – Przyczyny akcji „Wisła”  80
Arkadiusz Słabig – „Potencjalnie wrogi element…”. Obraz Ukraińców w dokumentach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Polsce po II wojnie światowej   91
Roman Drozd – Postulaty ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989 111
Тетяна Пронь – Сучасна публіцистична Україніка як історіографічне джерело „тернової долі” українців Холмщини і Підляшшя у другій половині 40-х років ХХ ст   133
Сергій Шамара, Оксана Захаренко – Польська й білоруська історичні тематики в інтелектуальному просторі сучасної України (на матеріалах часопису „Критика” за 2008 р.)    138

II . LITERATURA    149
Danuta Ossowska – Polak – Rusin – a może Moskal? Dylematy narodowej identyfikacji na styku polsko-ukraińskim w drugiej połowie XIX wieku (na wybranych przykładach piśmiennictwa polskiego tego okresu)   151
Ołena Poliszczuk-Ziemińska – Szlachta polska wobec obrzędów i wierzeń ludu ukraińskiego w powieściach „rusińskich” Teodora Tomasza Jeża  162
Anna Wal – Obraz stosunków polsko-ukraińskich w prozie Herminii Naglerowej  177
Ewa Szczepkowska – Ewolucja tematu ukraińskiego w twórczości Juliana Wołoszynowskiego.     190
Tadeusz Sucharski – Ukraina w polskiej prozie emigracyjnej – badawczy rekonesans . 201
Тарас Кремінь – Стилістико-семіотичні особливості моделювання української дійсності в ліриці Станіслава Місаковського   224
Гліб Молчанов – Полемічний дискурс в історичному романі (Генрик Сенкевич Павло Загребельний)     229
Фелікс Штейнбук – Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів: компаративістичний аспект (на прикладі творів Ірени Карпи Bitches get everything та Ольги Токарчук Ostatnie historie)  235
Світлана Підопригора – Польська тематика в циклі iсторичних романів Меч і Мисль українського белетриста Романа Іваничука  244
Bogusław Bakuła – Sytuacja studiów postkolonialnych w Polsce i na Ukrainie. Porównawcza kwerenda problemów     249

III. KULTURA   261
Тетяна Вакулова – Польсько-український діалог: цивілізаційний вимір   263
Жанна Тоценко – Взаємовплив культур України та Польщі   271
Ольга Домніч – Культура в мові: Проект українсько-польського тлумачного словника   279
Dariusz Konrad Sikorski – Polscy Żydzi o Ukrainie w okresie międzywojennym – refleksje czytelnika ówczesnej prasy     283
Helena Sojka-Masztalerz – Zmiany stereotypu Ukraińca w Polsce. Profile i ich historyczne uwarunkowania (na materiale „Robotnika” 1918-1948)   293
Artur Pruszyński – Obcy pośród nas. Radiowe reportaże o Ukraińcach w Polsce po 2005 roku    304
Олександр Оверчук – Нашарування, взаємовплив та синтез, у сакральному мистецтві польсько-українського пограниччя на зламі XX-XXI століть львівский досвід за 1991-2009)    310

IV. DIALOG I WSPÓŁPRACA     321
Ольга Баковецька – Україно-польські відносини в контексті міжцерковного діалогу     323
Ryszard Kupidura – Wielkopolska – Ukraina. Wybrane aspekty współpracy po 1991 roku 328
Олена Литвиненко – Українська меншина в Польщі та її національне культурноосвітнe життя наприкінці XX-початку XXI ст   335
Robert A. Sucharski – Polsko-ukraińska współpraca akademicka na przykładzie Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej i Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW    342
Оксана Заболотна, Ігор Кривошея – Співпраця з Польщею як шлях інтеграції в Європейський Союз: Уманський державний педагогічний університет на ниві польсько-української співпраці (2005-2009 рр.)  348
Василь Шуляр – Польсько-українська співпраця в підготовці компетентного вчителя літератури до умов болонського процесу   355
Роман Топка – Охорона пам’яток культурної спадщини: порівняльний аналіз законодавства України та Польщи  370
Indeks osobowy     374

516

Характеристики

Tytuł
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność
Autor
red. Roman Drozd, Tadeusz Sucharski
Rok wydania
2012
Liczba stron
390
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-181-1

Можливо вам також сподобається