Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna
search
  • Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna

Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna

zł0.00
VAT included
Quantity

Koncepcja pracy Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna wyrasta z potrzeby uzupełnienia niewątpliwej luki, jaką stanowi brak powojennej historii słupskiego teatru, jest także próbą zmierzenia się ze współczesnym modelem monografii historycznoteatralnej.

W grupie opracowań należących do nienazwanej nigdy serii „miasta teatralne” Słupsk swojej monografii dotąd nie ma, poza opublikowanym przeze mnie zarysem historyczno-dokumentacyjnym. Wydaje się jednak, że słupski teatr na swoją monografię w pełni zasługuje. Polskie teatry działają w Słupsku – z krótkimi przerwami – od 1945 roku. Na ukształtowanie się swoistego paradygmatu genius loci teatru w Słupsku największy wpływ miał rozwój samego miasta. Charakter miejsca w odniesieniu do teatru lokalnego był nie tylko czynnikiem porządkującym, lecz także wyznaczającym warunki i możliwości jego rozwoju. Lepsze i gorsze okresy historii teatru wiązały się z konkretnymi wydarzeniami w historii samego miasta. Stąd cezurą początkową dla badania jego dziejów stał się rok 1945, końcową rok 2010.

Pracę otwiera rozdział zatytułowany Trudne początki, poświęcony pierwszym latom funkcjonowania w powojennym Słupsku Teatru Polskiego, przekształconego następnie w Teatr Miejski. Kronika wydarzeń obejmuje lata 1945-1953 i związana jest z przyłączeniem miasta do państwa polskiego.

Rozważania zamyka próba oceny wybranych dokonań artystycznych słupskich teatrów (Tytułem zakończenia), uwzględniająca z jednej strony tradycję inscenizowania w Słupsku monodramów, z drugiej – kategorię teatru lokalnego oraz jego znaczenia dla budowania lokalnej tożsamości kulturowej regionu. Spojrzenie na słupskie dokonania teatralne w perspektywie teatru lokalnego najpełniej oddaje wartość osiągnięć artystycznych poszczególnych zespołów i scen teatralnych Słupska. W pracy zgromadzone są także niezbędne materiały dokumentacyjne, będące po części uzupełnieniem, po części rozszerzeniem wstępnego zarysu historyczno-dokumentacyjnego.

W końcowej części zaprezentowany został wykaz wszystkich słupskich przedstawień oraz inicjatyw teatralnych z lat 1945-1953 (aneks 1: Teatr w Słupsku 1945-1953), realizacje sezonu teatralnego 2009/2010 (aneks 2: Lata 2009-2010 w teatrze słupskim), wykaz inscenizacji sztuk Stanisława Ignacego Witkiewicza, z wybranymi recenzjami (aneks 3: Witkacy w Słupsku), przedstawienia pomorsko-kaszubskie Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” (aneks 4: Motywy pomorskie w przedstawieniach PTL „Tęcza” w Słupsku) oraz wykaz widowisk plenerowych Teatru Rondo wraz z wybranymi scenariuszami (aneks 5: Słupskie widowiska plenerowe) (Ze Wstępu).

Data sheet

Tytuł
Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna
Autor
Anna Sobiecka
Rok wydania
2012
Liczba stron
353
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-172-9

You might also like